Banner 2023

Disclaimer

Deze site bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan Stichting Foodspecialiteiten Nederland geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. De stichting aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of op acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.